elektroprofit złącza elastyczne

Usługi elektromontażowe

Posiadamy wykształconą i wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie wyposażenie techniczne pozwalające zaoferować usługi kompleksowe: tj. projektowanie, wykonawstwo prefabrykacji wyrobów i urządzeń elektrycznych.

Elektromonterzy naszego przedsiębiorstwa oprócz uprawnień SEP na eksploatację i dozór podsiadają uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem (tzw. PPN).

Prace pod napięciem (PPN) polegają na prowadzeniu eksploatacji, remontów i modernizacji sieci bez wyłączania dopływu energii elektrycznej. Służy to przede wszystkim klientom, lecz nieprzerwane dostawy energii elektrycznej korzystne są także dla Operatora. Dzięki PPN sprzedaż energii wzrasta, maleją straty sieciowe. PPN jest metodą zwiększającą bezpieczeństwo pracy elektromonterów.

Prace te wymagają od osób przygotowujących stanowiska robocze dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także dokładności i nadzwyczajnej uwagi. Elektromonterzy pracują na podstawie polecenia wykonania pracy i karty technologicznej, która powstaje po dokładnym przeanalizowaniu ryzyka mechanicznego i elektrycznego na konkretnym typie słupa i określonej fazie.

Kompleksowo realizujemy projekty elektroenergetyczne w zakresie średniego i niskiego napięcia w nowych oraz modernizowanych obiektach:

 • kablowe linie zasilające do 110kV,
 • stacje transformatorowe, rozdzielcze napowietrzne i wnętrzowe do 400kV,
 • instalacje siły, światła, odgromowe i uziemiające,
 • instalacje sterowania i sygnalizacji,
 • instalacje teletechniczne i telewizji kablowej,
 • urządzenia i instalacje dla kompensacji mocy biernej i filtrów wyższych harmonicznych.

Prefabrykacja

W ramach usług elektromontażowych prefabrykujemy:

 • rozdzielnice SN i NN,
 • stycznikownie,
 • szafy,
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne,
 • rozdzielnie skrzynkowe NN,
 • urządzenia elektryczne wg indywidualnych projektów klienta.

Produkowane przez nas rozdzielnice SN i NN oparte są na podzespołach wiodących producentów aparatury i obudów (SCHNEIDER, LEGRAND, SIEMENS, HENSEL).