elektroprofit złącza elastyczne

Rozłącznik 3-biegunowy typ R 630 nr kat. 742-01

Zastosowanie

Rozłącznik R 630 jest przeznaczony do zamykania i otwierania obciążonych prądem znamionowym obwodów elektrycznych w 3-fazowych sieciach przemysłowych

Warunki pracy

Rozłącznik jest przeznaczony do pracy w pozycji pionowej lub poziomej w pomieszczeniach zamkniętych w umiarkowanych warunkach środowiskowych tj.:

  • temperatura otoczenia 263-308°K (-10 ÷ +35°C)
  • wilgotność względna powietrza 90% przy 293°K (+20°C)

Budowa

Rozłącznik R 630 jest zbudowany z następujących zespołów:

  • zespołu podstawy ze stykami stałymi oraz ruchomymi toru prądowego
  • zespołu napędowego wyposażonego we wskaźnik optyczny stanu położenia styków
  • zespołu komory łukowej zaopatrzonej w zespół płytek dejonizacyjnych

Budowa modularna rozłącznika umożliwia wykonanie łączników w kilku wersjach.

Zasada działania

Tory główne rozłącznika są zamykane i otwierane za pomocą dźwigni napędowej.

Napęd rozłącznika stanowi układ migowy zmieniający ruch obrotowy wałka napędowego w ruch obrotowy wału głównego, do którego przyłączone są za pomocą trawersy izolacyjnej styki ruchome rozłącznika.

Szybkie i niezależne od obsługi zamykanie i otwieranie rozłącznika zapewnia sprężyna oraz sprzęgło napędu. Napęd nadbudowany jest z lewej strony podstawy rozłącznika.

Powstający między stykami łuk elektryczny jest gaszony w komorze gasikowej, w której mieści się układ płytek dejonizacyjnych.

Wyposażenie dodatkowe

Łącznik pomocniczy o stykach zwierno - rozwiernych do sygnalizacji położenia układu stykowego rozłącznika lub realizacji określonych uzależnień elektrycznych.

Dane techniczne
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) 660V

Znamionowe napięcie izolacji łącznika pomocniczego 500V

Znamionowe napięcie łączeniowe (Ue) 500V

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Prąd znamionowy ciągły (Iu) 630A

Prąd znamionowy ciągły łącznika pomocniczego 5A

Prąd znamionowy łączeniowy (Ie) 630A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 16kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy (Icm) 52kA

Stopień ochronny IP00

Kategoria użytkowania AC22A

Największa odległość zamocowania płaskownika od zacisku rozłącznika 300mm

Obszar zagrożenia łukiem poza obrys rozłącznika 10cm

Masa 7,00kg

Spełnia wymagania normy PN-EN 60947-3

  • Rozłącznik 3-biegunowy R630 - wymiary

    Rozłącznik 3-biegunowy R630 - wymiary