elektroprofit złącza elastyczne

Rozłącznik 3-biegunowy typ SP250 nr kat. 740-02

Zastosowanie

Rozłącznik typu SP 250 jest przeznaczony dla zamykania i otwierania obciążonych prądem znamionowym obwodów elektrycznych w 3-fazowych sieciach przemysłowych.

Warunki pracy

Rozłącznik jest przeznaczony do pracy w pozycji pionowej lub poziomej w pomieszczeniach zamkniętych w umiarkowanych warunkach środowiskowych tj.:

  • temperatura otoczenia 263-308°K (-10 ÷ +35°C)
  • wilgotność względna powietrza 90% przy 293°K (+20°C)

Budowa

Rozłącznik SP 250 jest zbudowany z następujących zespołów:

  • zespołu podstawy ze stykami toru prądowego w układzie dwuprzerwowym i zespołu gaszeniowego, złożonego z płytek dejonizacyjnych
  • zespołu napędowego wyposażonego we wskaźnik optyczny stanu położenia styków
  • pokrywy osłonowej
  • izolacyjnej rączki napędowej

Elementy obudowy rozłącznika wykonane są z tworzyw sztucznych.

Zasada działania

Zamykanie i otwieranie torów prądowych rozłącznika dokonuje się za pomocą izolacyjnej rączki napędowej.

Napęd rozłącznika stanowi migowy układ przerzutowy, zmieniający ruch obrotowy wałka napędowego na ruch liniowy listwy ze stykami.

Dwuprzerwowy układ zestykowy toru prądowego rozłącznika jest zbudowany tak, że ułatwia gaszenie łuku elektrycznego pod wpływem własnego pola magnetycznego tworząc pętlę kierowaną na układ płytek dejonizacyjnych.

Dane techniczne
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) 660V
Znamionowe napięcie łączeniowe (Ue) 500V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Prąd znamionowy ciągły (Iu) 250A
Prąd znamionowy łączeniowy (Ie) 250A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 5kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy (Icm) 8kA
Stopień ochronny IP00
Kategoria użytkowania AC22A
Największa odległość zamocowania płaskownika od zacisku rozłącznika 500mm
Masa 2,80kg
Spełnia wymagania normy PN-EN 60947-3
  • Rozłącznik 3-biegunowy SP250 - wymiary

    Rozłącznik 3-biegunowy SP250 - wymiary