elektroprofit złącza elastyczne

Cięcie strumieniem wodnym

Cięcie odbywa się na zimno i polega na wykorzystaniu skoncentrowanej energii silnie sprężonego (ponad 400 MPa) strumienia wody przepuszczanego przez dyszę o bardzo małej średnicy, przez co uzyskuje się prędkość strumienia nawet trzykrotnie przewyższającą prędkość dźwięku.

Usuwanie materiału ze szczeliny cięcia odbywa się w wyniku procesu erozji i zmęczenia ścinającego. Dla wspomagania procesu w przypadku twardych materiałów do strumienia wody wprowadza się pod wysokim ciśnieniem proszek ścierny (cięcie abrazywne).

Wodą można ciąć praktycznie wszystkie materiały z wyjątkiem diamentu.

W czasie procesu materiał nie jest nagrzewany, nie ma zatem zmian struktury, miejscowych zahartowań, naprężeń wewnętrznych oraz mikropęknięć.

Metoda jest ekologiczna - nie wydzielają się gazy i pyły. Stosowana wyłącznie jako proces cięcia automatycznego lub zrobotyzowanego przy użyciu układów sterowania (podobnie jak przy cięciu plazmą i laserem).

Cięcie jest płynne, a osiągane dokładności to ok. 0,1 mm/ 1000 mm cięcia.

Przedsiębiorstwo Elektroprofit korzysta z technologii cięcia wodą, która wykorzystuje strugę wody z domieszką ścierniwa, która pod wpływem wysokiego ciśnieniu pozwala na przecinanie i obróbkę szerokiego asortymentu materiałów – od bardzo cienkich folii począwszy, na materiałach o grubości 90mm kończąc.

Podstawową zaletą tego sposobu obróbki materiałów jest bardzo niska temperatura cięcia oraz wysoka dokładność krawędzi cięcia.

Zakres usług

Świadczymy usługi cięcia wodą na stole roboczym o wymiarach 3000x1500mm. Tniemy do grubości 90mm takie materiały jak:

  • metale kolorowe (miedź, tytan, aluminium, mosiądz, kevlar),
  • stal zwykła, nierdzewna, narzędziowa
  • granit, marmur itp.
  • płytki ceramiczne, gresowe, itp.
  • drzewo, guma i tworzywa sztuczne
  • szkło pancerne, warstwowe, itp
  • .

Przedsiębiorstwo Elektroprofit poprzez doświadczoną i fachową kadrę tokarzy, frezerów i spawaczy oraz specjalistyczny park maszynowy /tokarki, frezarki, prasy, gilotyny/ realizuje kompleksowe zlecenia dla przemysłu w tym, energetyki, górnictwa, budownictwa.