elektroprofit złącza elastyczne

Rozłącznik 3-biegunowy typ R 1250 nr kat. 742-03

Zastosowanie

Rozłącznik R 1250 jest przeznaczony do załączania i wyłączania obciążeń w obwodach trójfazowych urządzeń rozdzielczych. Przeznaczony jest do stacji transformatorowych miejskich STM i MST, stacji transformatorowych do zasilania placów budów typu ST3, stacji transformatorowych przemieszczalnych typu CTSPL, stacji transformatorowych miejskich w obudowach blaszanych typu STCM oraz innych zastosowań jak np. rozdzielnie przemysłowe. Rozłącznik może współpracować z transformatorami do 630 kVA.

Warunki pracy

Rozłącznik jest przeznaczony do pracy w pozycji pionowej lub poziomej w pomieszczeniach zamkniętych w umiarkowanych warunkach środowiskowych tj.

  • temperatura otoczenia 263-308°K (-10 ÷ +35°C)
  • wilgotność względna powietrza 90% przy 293°K (+20°C)

Budowa

Rozłącznik składa się z podstawy ze stykami stałymi i ruchomymi toru prądowego, zespołu napędowego ze wskaźnikiem stanu położenia styków oraz komór łukowych z płytkami dejonizacyjnymi. Napęd rozłącznika stanowi układ migowy zmieniający ruch obrotowy wałka napędowego na ruch obrotowy wału głównego, do którego przyłączone są za pomocą trawersy izolacyjnej styki ruchome.

Wyposażenie dodatkowe

Łącznik pomocniczy o stykach zwierno - rozwiernych do sygnalizacji położenia układu stykowego rozłącznika.

Dane techniczne
Znamionowe napięcie izolacji (Ui ) 660V

Znamionowe napięcie izolacji łącznika pomocniczego 500V

Znamionowe napięcie łączeniowe (Ue) 400V

Częstotliwość znamionowa 50Hz

Prąd znamionowy ciągły (Iu) 1250A

Prąd znamionowy ciągły łącznika pomocniczego 5A

Prąd znamionowy łączeniowy (Ie) 1250A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 20kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy (Icm) 30kA

Stopień ochronny IP00

Kategoria użytkowania AC22A

Największa odległość zamocowania płaskownika od zacisku rozłącznika 300mm

Obszar zagrożenia łukiem poza obrys rozłącznika 10cm

Masa 13,00kg

Spełnia wymagania normy PN-EN 60947-3

  • Rozłącznik 3-biegunowy R1250 - wymiary

    Rozłącznik 3-biegunowy R1250 - wymiary

  • Rozłącznik 3-biegunowy R1250

    Rozłącznik 3-biegunowy R1250