elektroprofit złącza elastyczne

Odłącznik (oddzielacz) śrubowy wnętrzowy 1-biegunowy
typ WS 1 nr kat: 734-01:04

Zastosowanie

Odłączniki śrubowe 1-bieg. typu WS są przeznaczone do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym. Odłączniki te po otwarciu stwarzają widoczną przerwę izolacyjną. Mogą być stosowane w urządzeniach rozdzielczych o napięciu znamionowym do 1 kV prądu przemiennego, prądach znamionowych do 2500A i prądach szczytowych do 105 kA.

Warunki pracy

Odłączniki muszą pracować w pozycji pionowej w pomieszczeniach zamkniętych o umiarkowanych warunkach środowiskowych tj.:

 • temperatura otoczenia: 263 ÷ 308°K [-10°C ÷ + 35°C]
 • wilgotność względna powietrza 90% przy 293°K [+ 20°C]

Budowa

Odłącznik zbudowany jest z następujących zespołów:
 • przyłącza górnego
 • przyłącza dolnego
 • izolatorów wsporczych
 • podstawy
 • zwieracza

Przyłącze górne i dolne zamocowane jest na izolatorach wsporczych umieszczonych na podstawie tworząc stały zespół odłącznika. Zwieracz stanowi element zwierający i rozwierający odłącznika.

Zasada działania

Zamknięcie odłącznika następuje po przesunięciu zwieracza do położenia górnego i dokręceniu śrub dociskowych.
Otwarcie odłącznika następuje po ograniczonym odkręceniu śrub dociskowych i opuszczeniu zwieracza do położenia dolnego.
Do przykręcenia i odkręcenia śrub służy klucz izolacyjny stanowiący element oddzielacza.

Typ odłącznika WS1/6 WS1/10 WS1/16 WS1/25
1 Numer katalogowy 734-01 734-02 734-03 734-04
2 Wysokość H 440mm 480mm 520mm 560mm
3 Szerokość A 70mm 72mm 80mm 104mm
4 Znamionowe napięcie izolacji Ui 1000V
5 Znamionowe napięcie łączeniowe Ue 1000V
6 Częstotliwość znamionowa 50Hz
7 Prąd znamionowy ciągły Iu 630A 1000A 1600A 2500A
8 Prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw 35kA 50kA
9 Prąd szczytowy wytrzymywany Icm 70kA 105kA
10 Stopień ochrony IP 00
11 Kategoria użytkowania AC 20 B
12 Trwałość mechaniczna 200 cykli przestawień
13 Minimalna odległość między osiami odłączników 100 mm 160 mm 190 mm 210 mm
14 Masa odłącznika 5 kg 7 kg 9 kg 11 kg
15 Moment skręcający śruby dociskowe 50 Nm
16 Zgodność z normą PN-EN 60947-3
 • Odłącznik śrubowy wnętrzowy WS1 - wymiary

  Odłącznik śrubowy wnętrzowy WS1 - wymiary

 • Odłącznik (oddzielacz) śrubowy wnętrzowy 1-bieg. WS1

  Odłącznik (oddzielacz) śrubowy wnętrzowy 1-bieg. WS1